TUŠENÍ SVĚTLA

VÝSTAVA // MEET FACTORY 2016
/ KURÁTOR: Jaro Varga, Lucia Tkáčová / 
DÉLKA VÝSTAVY: 14. 4.- 31. 5. 2016
UMĚLCI: Caroline Achaintre, Agnieszka Brzeżańska, Dominik Císař, Mark Fridvalszki, Maria Loboda, Milan Mikuláštík, Shana Moulton

UProjekt zabývající se použitím magnetických polí v architektuře  REPULSE se stal součástí výstavy v Meet Factory, Praha. Hologram video-proejkce jako nejlepší interpretace idei projektu. K tomu účelu byla vyrobena pyramida 5m x 5m x 2,5m na kterou se promítalo.

Popis výstavy na stránkách galerie: web

Výstava Tušení světla je inspirována dílem Ludvíka Součka (1926-1978), vynikajícího autora sci-fi a zcela ojedinělého zjevu na literární scéně bývalého socialistického Československa. Ludvík Souček byl celoživotním vášnivým kronikářem starověku, hledačem zmizelých civilizací a nadšencem na poli neortodoxní archeologie, exobiologie, kosmologie a alchymie. V den Součkovy smrti záhadně zmizel jeho poslední rukopis přímo z budovy nakladatelství. Tyto okolnosti se staly kostrou, odrazovým můstkem, nití, která se dále vine touto výstavou.


Záměrem Tušení světla je zabývat se lákavým fenoménem „ztraceného vědění“. Sleduje kometu/fantazii vysoce rozvinutých civilizací, které zmizely v temnotě zapomnění. Všímá si, jak dědictví dávné moudrosti prosakuje do současného myšlení a rezonuje v současném umění a praxi. 


Výstava je zkomponována z uměleckých děl, která mají potenciál být zprostředkovateli této moudrosti, citlivými membránami, které zachycují světlo zaniklých kultur, kanály hyper-rozvinutého vědomí. Výstava se odvíjí podél linií „realisme fantastique“ a vytváří oblouk mezi starověkem a sci-fi, mezi dávno zapomenutým a dosud ani nepředstavovaným, pozemským a kosmickým, a tím, co mohlo být a co by mohlo být, kdyby…

© Dominik Cisar