SYMMETRYSCOPE

EXPERIMENTální PROJekt
/ AIII / Imrich Vaško, Martin Gsandtner
UMPRUM PRAHA
FAKULTA ARCHITEKTURY A DESIGNU 2014
EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT SYMMETRYSCOPE SE SNAŽÍ NAJÍT PŘIJÍTT NA KLOUB SYMETRII A ODHALIT JEJÍ MOŽNOSTI.

V prvním kroku byla  zkoumána lineární symetrie a bylo vytvořeno několik sloupů. Princip spočíval v rotaci a zrcadlení geometricky jednoduchých tvarů (čtyřstěnů). Nicméně geometrie sloupu neumožnila vytvoření žádných vnitřních prostor. Proto byly sloupy shledány pro architektonické účely jako nepoužitelné. Dalším krokem bylo objevování rovinné symetrie. Princip byl podobný sloupcům. Snahou bylo dosáhnout vnitřních prostor. 

Okouzlení se symetrií nebylo ještě zdaleka vyčerpáno. Ze zrcadlového plochy jsme se přesunuli do prostoru. V prostoru jsem vycházel ze čtyřstěnu, využil jsem jeho vnitřní organizaci. Zrcadlové osové rovin odpovídá jeho osám, vnitřním osám a kolmým rovinám k těmto osám ve vrcholech. Výsledná geometrie budí kaleidoskopický efekt. S geometrií se může otáčet, což má za výsledek změnu cílové struktury (viz video).

PUBLIKACE & SDÍLENÍ
© Dominik Cisar