POMNÍK ZDÁNÍ

/ COMPETITION /  DĚČÍN / 2014
POMNÍK / NÁHROBEK DĚČÍNSKÝCH MĚŠŤANŮ Z MĚSTA NA MARIÁNSKÉ LOUCE
Z úvahy o smyslu, potřeby a konkrétnosti pomníku vykrystalizoval koncept odkazující na časoprostor a jeho transformaci. Činitelem změn potírající minulost, ovlivňující budoucnost, je každý z nás. Finální řešení je průnikem požadavků uměleckých (proměna) a technických (minimální potřeba údržby). Hlavní inspirace pochází zE ZOETROPU. Zásadním rozdílem je, že prvek, který se hýbe, není grafika, ale člověk. Složené sekvence grafiky připomínají anděla. Tématem animace je rotující kříž, měnící se v siluetu člověka.
POMNÍK

Jedná se o kvádr se zlatou povrchovou úpravou. Do jedné boční stěny je laserem vyřezán požadovaný text. Do další stěny je vyřezaná grafika připomínající anděla. K ní protilehlou stranu kvádru tvoří mříž z ocelových prutů. Tato mříž slouží jako separační – při pohledu do kvádru vidíme jen jednu část vyřezané grafiky, při pohybu hlavou se mění úhel pohledu a zobrazí se následující část animace. Animaci si lze vyzkoušet v příloze. Folie se musí přiložit na grafiku tak, aby svislé čáry byly vodorovně. Pak stačí pouze fólií pomalu do strany posouvat. Jedná se o prezentaci principu. Skutečná ideální odstupová vzdálenost pro pomník, aby se grafika zobrazovala, jak má, je vypočítána na 413 mm.  Realizace pomníku je po technické stránce nenáročná.

SITUACE

) Pomník je umístěn přesně nad hrobem. Jeho objem vyvolává dojem nedotknutelnosti hrobu. Stěna se separační mříží je orientována na sever na přístupovou cestu. Protější jižní stěna bude vyřezanou grafikou propouštět do kvádru sluneční paprsky. Animace se tak bude zjevovat nad hrobem. Terénní úpravy se navrhují minimální. Vegetace se v duchu konceptu zachovává.

MATERIÁLOVÉ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Pomník je navržen ze sortimentu hutního materiálu. Je založen na čtyřech betonových patkách. Kostru kvádru tvoří svařené ocelové jekly 100x100x5, plášť je z plechu tloušťky 5mm. Vrchní a zadní deska je hladká. Do jižní stěny je laserem vyřezána grafika, do západní požadovaný text. Severní stěnu tvoří ocelové pruty 8mm s rozestupem 2 mm. Kvádr nemá dno. Pod kvádrem a okolo do vzdálenosti 400 mm bude vrstva stěrku. Jednotlivé části budou k sobě svařeny, sváry zabroušeny. Vnější plochy budou upraveny zlatou barvou, vnitřní plochy a pruty černou barvou. Přesný typ a způsob provedení povrchové úpravy bude upřesněn po konzultaci se specialistou. 

© Dominik Cisar