PET(S)CULPT

3D TIŠTĚNÁ KINETICKÁ SOCHA
VE SPOLUPRÁCI S VÝZKUMNÝM TÝMEM ČVUT - PETMAT
2017
NAVRHL JSEM 3D TIŠTĚNOU KINETICKOU SOCHU ANDĚLA PRO JINDŘICHŮV HRADEC. SOCHA BYLA VYTVOŘENA PRO ADVENT 2017. ANDĚL VOLNĚ NAVAZUJE NA POHYBLIVÉ KRÝZOVY JESLIČKY Z KONCE 19. STOLETÍ, KTERÉ JSOU K VIDĚNÍ V MUZEU JINDŘICHOHRADECKA.SOCHA SE SKLÁDÁ Z 235 3D TIŠTĚNÝCH ČÁSTÍ A BYLA VYTIŠTĚNA CROWD-PRINTINGEM - NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH SI DOBROVOLNÍCI MOHLI STÁHNOUT JEDNOTLIVÉ DÍLY, VYTISKNOUT JE A TAK DO PROJEKTU PŘISPĚT..
© Dominik Cisar