NOVÝ MOST PRO LITVÍNOV

ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ
/  LITVÍNOV / PODKRUŠNOHORSKÁ-MEZIBOŘSKÁ
AUTOŘI: ONDŘEJ CÍSLER, JOSEF CHOC, DOMINIK CÍSAŘ 2016
KONZULTANTI: PETR TEJ, PAVOL ONDOVČÁK
Anotace: Nový most, nový veřejný prostor. Stávající nevyhovující stav lokality řešíme vytvořením nové konstrukce, která je nejenom konstrukčně i ekonomicky racionální, ale především přináší do daného místa výraznou novou výtvarnou kvalitu. Pilíře mostu se rozšiřují jako koruny obrovských stromů a přináší pocit ochrany, tedy výrazného městotvorného prvku. Potvrzujeme význam hlavní osy města, vytváříme monumetální loubí, které nepostrádá svou specifickou znakovost. Využití nejprogresivnějších stavebních technologií, pro které máme k dispozici know-how, zázemí a zkušenosti na evropské úrovni, dává předpoklad pro realizaci unikátního díla.
© Dominik Cisar