Nová výstavní hala pro Kongresové Centrum Praha

DIPLOMNÍ PROJEKT
/ STUDIO FLORIÁN /  FLO(W) /
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA ARCHITEKTURY A URBANISMU  2016 - 2017
Práce se zabývá výstavní halou pro Kongresové centrum. Velký objem haly je umístěn pod zem a přímo propojen s vestibulem metrem. Jsou přidány další obchodní prostory a je vytvořeno kryté náměstí. Podzemní dráha je využita k zásobování. Přepravu materiálu zajištují roboti. Náměstí funguje jako nedělený sdílený prostor chodců a autonomních chytrých vozidel. Jednotlivá patra jsou plynule propojena rampami. Pochozí střecha funguje jako park. Systém světlíků do interiéru propouští přirozené světlo.
© Dominik Cisar