HRADČANSKÁ 150m 

BYTOVÁ STAVBA
 / ATELIÉR ONDŘEJE CÍSLERA / AOC /
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA ARCHITEKTURY A URBANISMU 2011 - 2012
Hmota bytového domu je tvarována v návaznosti na okolní zástavbu. Nesnaží se šokovat, je uměřená funkci. Respektuje ortogonální tvar zakončený šikmou střechou. Fasáda je striktně artikulována rastrem vysokých oken a travertinových panelů. Jižní fasáda je řešena jako pravidelná mříž. V kontrastu s ní jsou okna severní fasády do rastru umístěna neuspořádaně. Hlavní důraz byl kladen na řešení vnitřních dispozic. Jednotlivé byty se řadí k vyššímu standardu, lokálně typickému. V přízemí jsou umístěny komerční prostory s potenciálem navrátit městkou atmosféru do bulváru, degradovaného na úroveň dopravního slumu.

Hradčanská 150m se zabývá nezastavitelným pozemkem vedle zastávky MHD Hradčanská. Bývala zde řada domů formujících dejvický urbanistický blok. Domy byly zdemolovány kvůli rozšíření ulice Milady Horákové a konstrukci vestibulu metra Hradčanská. Dnes pod pozemkem vede tunel Blanka a tím se pozemek stal nezastavitelným. Vzhled a hustota tamější výstavby spíše připomíná předměstí, či průmyslové zóny, než centrum a čtvrť hned vedle Pražského hradu.

výsatvy
• Galerie Chodník | Prague 2013
PUBLIkace
• Hradčanská 150m | ISBN 978-80-903826-6-4
BLOGGER
© Dominik Cisar