FLUX

EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT
/ DIGITAL MEDIA /
UNIVERSITY OF STRATHCLYDE GLASGOW
DEPARTMENT OF ARCHITECTURE 2015
Člověk je OKAMŽIK v časovém PROUDU. Člověk stojí nehybně, zažívá přicházející vlny a čeří proud z ním. Nemají tušení, odkud čas přichází a kam míří. Znázornění času pomocí křivek je více vypovídající než jednoduché geometrické tvary.

Čas je pravděpodobně jedním z nejcennějších veličin v životě. Je to něco omezeného, definitivního. Lidstvo tápe, jak s tím naložit. Na měření času máme takzvané hodiny. Ty můžou fungovat v Newtonově světě, který je založen na kosmických principech. Ale existuje mnoho dalších světů. Einsteinovo časoprostorové kontinuum pracuje dohromady se světlem a gravitací. Předpokládejme, že je čas měřitelná veličina, kde to má tedy začátek a kde konec? Možná je to dokonce také smyčka. Nikdo zatím neodhalil, proč čas utíká tamtím směrem. Přemýšlení o času jako o čtvrté prostorové ose – kde je schopno se pohybovat tam a zpět, je docela chytlavé. Existuje rozdíl mezi přesným měřením času Newtona a lidským vnímáním času. Podobně jako jiné aspekty subjektivní lidské zkušenosti, neexistuje žádná sjednocující oblast mozku anebo modul, ale spíše mnoho různých potenciálních hodin. Není ani žádná prokázaná teorie, jak vlastně mozek měří čas. Důležitý časový model je založen na toku energie v mozkových obvodech, podobně jako při průchodu vody v potrubí. Porovnává se stálý tok energie s tokem jednotlivých aktivit, což vysvětluje, jak pocity mohou ovlivnit vnímání času. Přesnost našeho vnímání času je docela pozoruhodná – jsme schopni kombinovat světlo, zvuk, vůni a dotykové informace jež k nám všechny putují v diametrálně odlišných řádech, a jsou registrovány nejrůznějšími receptory. Ve skutečnosti se koncept pojmu „nyní“ liší v závislosti na rychlost a načasování jednoho z těchto zdrojů informací. Zatímco studie prokazují, že silné pocity subjektivní vnímání času zpomalují, individuální rozdíly se odlišují na základě osobní zkušenosti a různých podnětů v minulosti. Subjektivní časový rozdíl je ovlivňován vnitřními stavy těla.

© Dominik Cisar