DIGITÁLNÍ ROCOCO

EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT
/ STUDIO FLORIÁN / FLO|W| /
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA ARCHITEKTURY A URBANISMU 2016 - 2017
TENTO PROJEKT OBSAHUJE POUZE KONCEPT VÝZDOBY ZALOŽENOU NA FRAKTÁLNÍCH PROCESECH. ZKOUMÁ, JAK ZÁKLADNÍ GEOMETRICKÉ OPERACE DOKÁŽÍ JEDNODUCHÝ POVRCH ZMĚNIT NA PROPRACOVANÝ STRUKTURÁLNÍ SYSTÉM. S GEOMETRIÍ BYLO MANIPULOVÁNO VOLNĚ A NEBYLA OMEZENA ŽÁDNOU TYPOLOGICKOU FORMOU. VÝSLEDKEM JSOU VIZUÁLNĚ ATRAKTIVNÍ TVARY VZHLEDOVĚ PŘIPOMÍNAJÍCÍ ROKOKOVÉ ORNAMENTY.

Princip je založen na iteračním procesu. Algoritmus rozdělí základní povrch na segmenty. Pak je každý z řídících bodů povrchu posunut v rámci série vektorů. Řídící body v jejich nových pozicích tvoří povrch druhé generace. Celý proces se znovu aplikuje na tento modifikovaný povrch. Algoritmus se aktivuje znovu a znovu, dokud se nevytvoří komplexní struktura. Ačkoli je série vektorů v jednom algoritmu stejná, v každé iteraci se bod pohybuje v jiném směru. Posouvající vektory jsou ovlivněny aktuálními normálovými vektory povchu v každém z bodě. Geometrie setrvává v modulu NURBS, který nabízí neomezenou, flexibilní a přesnou manipulaci. Jediným omezením je výpočetní výkon počítače. Vygenerovaná virtuální data mohou být převedena do fyzického stavu. Data jsou zdrojem pro výrobu.

© Dominik Cisar