B.A.T | BAROKNÍ ANACHRONICKÁ TRANSFORMACE

KOMPLEXNÍ BANALITA - EXPERIMENTÁLNÍ PROJEKT
Dominik Cisar_Comlex banality_1200x800
Předtím, než se hvězda SAMA DO SEBE zhroutí, NAPOSLEDY ZAZÁŘÍ VE VELKOLEPÉ EXPLOSI SUPERNOVY. PŘED KAŽDÝM ZÁNIKEM SE OBJEVÍ ZÁBLESK, JEDNOU A NAPOSLEDY. BOHATÉ, BUJARÉ OBDOBÍ. TĚSNĚ PŘED KOLAPSEM SE OBJEVUJE NEJVĚTŠÍ ZÁŘE. ZÁŘE,K KTERÁ NE VŽDY REFLEKTUJE PRVOTNÍ ÚČEL. CHCE BÝT POUZE OHROMUJÍCÍ.POVRCHNÍ KÝČ. ATRAKCE PRO OČI. VÝBOJ, KTERÝ UCHVÁTÍ SMYSLY. PRVEK, KTERÝ NENESE ŽÁDNOU HLUBŠÍ HODNOTU. KARIKATURA SAMA SEBE.
RENAISSANCE vygradovala DO MAnýrysmu, BAROko bylo NÁSLEDováno ROkokem jen proto, aby bylo nahrazeno ČISTÝM klasicismem...
PERIODICKÝ PŘÍBĚH. okouzlující smyčka, KDY věci dosáhnou velkolepé nádhery, A následně popřou sami sebe. zhroutí se, aby byly znovuzrozeny základním puritánským modernistickým schématem. Jen pro to, aby dříve nebo později znovu vykvetli do vlastní kontradikce.

Komplexní banalita je experimentální projekt. Zaměřuje se na lidský vizuální smysl. Estetika je založena na iteračním procesu. Na elementární povrch se aplikuje algoritmus. Vzhled zdánlivě připomíná historické ozdoby (baroko), ale při detailním pozorování nenaleznete žádné reprodukce. Komplexní banalita pochází z virtuálního světa. Neimituje přírodní tvary, jak to dělají historické slohy. B.A.T přináší baroko zpět do 21. století. Někam, kam nepatří …anebo patří?

Geometrie byla 3D vytištěna, slepena dohromady a spáry byly opraveny modelovacím tmelem. Poté ošetřeno nástřikem. Výsledkem je 1,5m x 0,75m velký nástěnný reliéf.

© Dominik Cisar